Οπτική πλάκα επιφάνειας

  • Optic Vibration Insulated Table

    Τραπέζι με μόνωση οπτικών κραδασμών

    Τα επιστημονικά πειράματα στη σημερινή επιστημονική κοινότητα απαιτούν όλο και πιο ακριβείς υπολογισμούς και μετρήσεις.Επομένως, μια συσκευή που μπορεί να είναι σχετικά απομονωμένη από το εξωτερικό περιβάλλον και τις παρεμβολές είναι πολύ σημαντική για τη μέτρηση των αποτελεσμάτων του πειράματος.Μπορεί να διορθώσει διάφορα οπτικά εξαρτήματα και εξοπλισμό απεικόνισης μικροσκοπίου κ.λπ. Η πλατφόρμα οπτικού πειράματος έχει γίνει επίσης ένα απαραίτητο προϊόν σε πειράματα επιστημονικής έρευνας.