Συναρμολόγηση & Συντήρηση

  • Assembly & Maintain

    Συναρμολόγηση & Συντήρηση

    Η ZHongHui Intelligent Manufacturing Group (ZHHIMG) μπορεί να βοηθήσει τους πελάτες να συναρμολογήσουν τις μηχανές ζυγοστάθμισης και να συντηρήσουν και να βαθμονομήσουν τις μηχανές εξισορρόπησης επιτόπου και μέσω Διαδικτύου.