Κεραμικά Μηχανικά Εξαρτήματα

  • Precision Ceramic Mechanical Components

    Κεραμικά Μηχανικά Εξαρτήματα Ακριβείας

    Το κεραμικό ZHHIMG υιοθετείται σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των πεδίων ημιαγωγών και LCD, ως εξάρτημα για συσκευές μέτρησης και επιθεώρησης υπερ-ακρίβειας και υψηλής ακρίβειας.Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ALO, SIC, SIN…για την κατασκευή κεραμικών εξαρτημάτων ακριβείας για μηχανές ακριβείας.