Καινοτομία & Τεχνολογίες

Οι Καινοτομίες & τα Πιστοποιητικά μας

Τα Πιστοποιητικά μας

Τα πιστοποιητικά μπορούν να δείχνουν την ικανότητα και την εξουσία μιας εταιρείας.Πώς να αποδείξετε την ικανότητα μιας εταιρείας;

Έχουμε το ISO, CE, TUV, SGS...

Πιστοποιητικό ISO 9001 (Κινέζικα)

ISO 9001_00

Πιστοποιητικό ISO 9001 (Αγγλικά)

ISO 9001_01

Πιστοποιητικά αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας

Στην Κίνα, θα γίνει συνολική αξιολόγηση με βάση το πιστωτικό ιστορικό της εταιρείας, τις συνθήκες λειτουργίας, τους κινδύνους χρέους, τις προοπτικές ανάπτυξης, την κοινωνική φήμη, τη δημόσια αναγνώριση και την ικανότητα εκτέλεσης συμβάσεων.Η εταιρεία μας έχει βαθμολογηθεί ως επιχείρηση ΑΑΑ με την υψηλότερη πιστοληπτική ικανότητα.

Το επίπεδο AAA είναι το υψηλότερο επίπεδο.

Πιστοποιητικό αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας επιχείρησης

1

Πιστοποιητικό εταιρικής εντιμότητας

2

Πιστοποιητικό σύμβασης και αξιόπιστης επιχείρησης

3

Εταιρικό Πιστοποιητικό Ακεραιότητας Ποιότητας & Υπηρεσιών

4

Πιστοποιητικό επιχείρησης προμηθευτή ακεραιότητας

8

Πιστοποιητικό Service & Trustworthy Enterprise

6

Μονάδα Επίδειξης Διαχείρισης Ακεραιότητας

7

Πιστοποιητικό ποιότητας & αξιόπιστης επιχείρησης

5

Πιστοποιητικό επιχειρηματίας ακεραιότητας της Κίνας

9

Πιστοποιητικό China Integrity Manager

10

Προσφορά πιστωτικής επιχείρησης επιπέδου ΑΑΑ

11

Πιστοποιητικό αξιόπιστης επιχείρησης

12

Οι πατέντες μας