Επανέρχεται στην επιφάνεια

  • Resurfacing

    Επανέρχεται στην επιφάνεια

    Τα εξαρτήματα ακριβείας και τα εργαλεία μέτρησης θα φθαρούν κατά τη χρήση, με αποτέλεσμα προβλήματα ακρίβειας.Αυτά τα μικρά σημεία φθοράς είναι συνήθως αποτέλεσμα συνεχούς ολίσθησης εξαρτημάτων ή/και εργαλείων μέτρησης κατά μήκος της επιφάνειας της πλάκας γρανίτη.