Διαδικασία Κατασκευής

Βήμα 1:
Έλεγχος σχεδίων

Βήμα 2:
Κατασκευή καλουπιών

Βήμα 3:
Προετοιμάστε υλικά χύτευσης ορυκτών

Βήμα 4:
Μηχανική κατεργασία

Βήμα 5:
Επιθεώρηση

Βήμα 5:
Συνέλευση

Βήμα 6:
Διανομή