Διαδικασία κατεργασίας ακριβείας

Βήμα 1:
Έλεγχος των σχεδίων

Βήμα 2:
Επιλογή Μεταλλικού Υλικού

Βήμα 3:
Τοποθετήστε το υλικό σε εργαστήριο σταθερής θερμοκρασίας και χωρίς σκόνη για 24 ώρες για επεξεργασία σταθερής θερμοκρασίας

Βήμα 4:
Επεξεργασία υλικού μέσω του Κέντρου Μηχανουργικής

Βήμα 5:

Επιθεώρηση & Βαθμονόμηση

Βήμα 6:
Χειροκίνητη λείανση

Βήμα 7:
Επιθεώρηση

Βήμα 8:
Συσκευασία & Παράδοση